95. kods

Veicot kravu vai pasažieru pārvadājumus ES teritorijā ir nepieciešama

profesionālā autovadītāja kvalifikācija (95 kods).

Kā var iegūt 95 kodu?

Uzmanību! Iespēja iegūt 95. kodu, tikai noklausoties periodisko apmācību (sertifikāciju), attiecas uz tiem vadītājiem, kuri saņēmuši С1, С, СЕ kategorijas līdz 10.09.2009.g., vai arī D1, D līdz 10.09.2008.g!
…kopā ar С1, С, D1, D vai СЕ kategoriju eksāmeniem. Uzmanību! Attiecas uz jauniegūstamajām kategorijām ar 95.kodu!