Medicīniskā komisija

Autoskola KRASTS sadarbība ar medicīnas iestādēm piedāvā uz vietas iziet medicīnisko komisiju
visu kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem!
Datums un laiks:  19. FEBRUĀRIS, plkst. 17.00.
Līdzi jāņem: personas apliecinošu dokumentu, 1 foto un EUR 25,-
Par citiem laikiem interesēties zvanot pa t. 67228880 (d.d. 10.00.-18.00.)