B kategorija

Kursu cena (ar PVN) :   EUR 125,-  EUR 65,-* 

Vienas ak. braukšanas stundas cena :   EUR 12,50* (meh./a.k.); EUR 13,50* (automāts)

Nodarbību sākums:

Vakara grupa: 26 FEBRUĀRIS; nodarbības I, III no plkst. 17.30 – 21.30, apm. ilgums 5 ned.
Dienas grupa: 26 FEBRUĀRIS; nodarbības I, III no plkst. 10.00 – 14.00apm. ilgums 5 ned.

Nodarbību vieta: Gogoļa iela 11

CSDD prasības
Nepieciešamie dokumenti
Mācību braukšanas atļauja
CSDD cenrādis
Kas ir B kategorija?
* – akcijas cena veicot braukšanas apmācību pie instruktoriem, kuri noslēguši sadarbības līgumu ar autoskolu KRASTS.

CSDD prasības

 • Vecums, no kura var iegūt kategoriju: 18 gadi.
 • Vecums, no kura var sākt apmācību: 16 gadi.
 • Minimālais braukšanas stundu skaits pēc CSDD programmas: 20 stundas
 • Minimālais apmācības ilgums pēc CSDD programmas: 5 – 7 nedēļas
 • Lai saņemtu B kategoriju jānokārto: teorija un braukšana

Dokumenti, kas nepieciešami eksāmena kārtošanai

 • Medicīniskā uzziņa* (pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit
  *
  Med. uzziņa var būt elektroniskā veidā!;
 • Pirmās palīdzības kursu apliecība (pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit);
 • Kursu beigšanas dokuments (Apmācības karte) ;
 • Pase/Mācību braukšanas atļauja.

Kā saņemt mācību braukšanas atļauju?

Mācību braukšanas atļauju var saņemt kādā no CSDD nodaļām visā Latvijā, kur sniedz vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus. Līdzi jāņem pase un medicīniskā izziņa*(pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit).  

 * Med. uzziņa var būt elektroniskā veidā!

Mācību braukšanas atļaujas cena 6,16 €

CSDD info: http://www.csdd.lv/lat/vad_kva/vaditaja_apliecibas_sanemsana/brauksanas_macibu_atlauja/

CSDD cenrādis

 • Teorijas eksāmens12,63 €
 • Braukšanas eksāmens 24,58 €
 • CSDD transportlīdzekļa izmantošana vadīšanas eksāmenā 13,94 €
 • Vadītāja apliecība 22,05 €

CSDD info: http://www.csdd.lv/lat/vad_kva/cenradis/

Kādus transportlīdzekļus drīkst vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību

B – mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna
masa nepārsniedz 3500 kilogramus un kuri ir konstruēti un paredzēti ne vairāk kā astoņu pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus.
Ir atļauts arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus.
Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt B kategorijas
transportlīdzekli, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nokārtojis
transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenu un kuram transportlīdzekļu vadītāja apliecībā par to izdarīta attiecīga atzīme, atļauts vadīt B kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šā savienojuma pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus (bet nepārsniedz 4250 kilogramus).