A kategorija (ja nav vadītāja apliecības)

Kursu cena (ar PVN) :  EUR 129  EUR 89,-

Vienas ак. braukšanas stundas cena :   EUR 19,-

Nodarbību sākums:

Vakara grupa: 26 FEBRUĀRIS; nodarbības I, III no plkst. 17.30 – 21.30apm. ilgums 5 ned.

Nodarbību vieta: Gogoļa iela 11

CSDD prasības
Nepieciešamie dokumenti
Mācību braukšanas atļauja
CSDD cenrādis
Kas ir A kategorija?
* – akcijas cena veicot braukšanas apmācību pie instruktoriem, kuri noslēguši sadarbības līgumu ar autoskolu KRASTS.

CSDD prasības

 • Vecums, no kura var saņemt kategoriju: 24 gadi*
  *
  A kategorijas
  vadītāja apliecību var iegūt persona, kura sasniegusi 20 gadu vecumu, ja tās A2
  kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi.  Vadīt triciklus, kuru
  jauda pārsniedz 15 kilovatus, atļauts personai, kura sasniegusi vismaz 21 gada
  vecumu; A2 var iegūt no 18 g.v.
 • Minimālais braukšanas stundu skaits pēc CSDD programmas: 20 stundas
 • Minimālais apmācības ilgums pēc CSDD programmas: 3-7 nedēļas
 • Lai saņemtu A kategoriju jānokārto eksāmeni: teorijas un braukšanas

Dokumenti, kas nepieciešami eksāmena kārtošanai

 • Medicīniskā uzziņa* (pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit)                                                 
  *Med. uzziņa var būt elektroniskā veidā!
  ;
 • Pirmās palīdzības kursu apliecība (pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit);
 • Kursu beigšanas dokuments (Apmācības karte) ;
 • Pase / Mācību braukšanas atļauja.

Kā saņemt mācību braukšanas atļauju?

Mācību braukšanas atļauju var saņemt kādā no CSDD nodaļām visā Latvijā, kur sniedz vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus. Līdzi jāņem pase un medicīniskā uzziņa*(pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit).

*Med. uzziņa var būt elektroniskā veidā!

Mācību braukšanas atļaujas cena 6,16 €

CSDD info: http://www.csdd.lv/lat/vad_kva/vaditaja_apliecibas_sanemsana/brauksanas_macibu_atlauja/

СSDD cenrādis:

 • Teorijas eksāmens 12,63 €
 • Braukšanas eksāmens 24,58 €
 • CSDD transportlīdzekļa izmantošana vadīšanas eksāmenā 13,94 €
 • CSDD motocikla izmantošana vadīšanas eksāmenā 16,41 €
 • Vadītāja apliecība 22,05 €

CSDD info: http://www.csdd.lv/lat/vad_kva/cenradis/

Kādus transportlīdzekļus drīkst vadīt ar A kategorijas vadītāja apliecību?

Motocikls — divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis (ar blakusvāģi vai bez tā), kura motora darba tilpums pārsniedz 50 kubikcentimetrus un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 45 kilometrus stundā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem.
A1 – motocikli, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus,
jauda nepārsniedz 11 kilovatus un jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,1
kilovatu uz kilogramu, kā arī tricikli, kuru jauda nepārsniedz 15 kilovatus;
A2 – motocikli, kuru jauda nepārsniedz 35 kilovatus, jaudas attiecība pret svaru
nepārsniedz 0,2 kilovatus uz kilogramu un kuri nav atvasināti no transportlīdzekļiem,
kuru jauda ir vairāk nekā divas reizes lielāka;
A – motocikli, kā arī tādi tricikli, kuru jauda pārsniedz 15 kilovatus.