95. kods | Eksāmens

Lai iegūtu kategoriju ar 95 kodu ( C1[95],C[95],D1[95],D[95],CE[95] ), CSDD jānokārto:
1. Atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens CSN (35 jaut. – 3 kļūdas);
2. Atbilstošās kategorijas teor. eksāmens profesionālajos jautājumos (45 jaut. – 5 kļūdas);
3. Atbilstošās kategorijas profesionālais praktiskais eksāmens (ilgums 2 stundas).

Sagatavoties teorētiskajam eksāmenam profesionālajos jautājumos var patstāvīgi vai ar autoskolas KRASTS pasniedzēju palīdzību.

Nodarbību vieta: Gogoļa iela 11 (bezmaksas autostāvvieta nodarbību laikā!).
Iegūtais 95 kods tiks pievienots arī citām (nākamajām) jauniegūstamajām kategorijām.

Nepieciešamie dokumenti
СSDD cenrādis
Transportlīdzeklis CSDD eksāmenam

Dokumenti, kas nepieciešami eksāmena kārtošanai

 • Medicīniskā uzziņa* (pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit)
  *Med. uzziņa var būt elektroniskā veidā!
  ;
 • Pirmās palīdzības kursu apliecība (pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit);
 • Kursu beigšanas dokuments (Apmācības karte) ;
 • Pase / Vadītāja apliecība.

 

СSDD cenrādis

 • Atbilstošas kategorijas teorētiskais eksāmens 12,63 €
 • Atbilstošas kategorijas teorētiskais eksāmens profesionālajos jautājumos 12,63 €
 • Atbilstošas kategorijas profesionālā braukšanas eksāmena pieņemšana 39,25 €
 • Vadītāja apliecība 22,05 €
 • Kravas automobiļa (kat. C 95) vai kravas automobiļa un piekabes (kat. CE 95) izmantošana profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanas vadīšanas eksāmenā:
          kategorija C(95) 67,24 €
          kategorija CE(95) 85,01 €
CSDD info: http://www.csdd.lv/lat/vad_kva/cenradis/

 

Transportlīdzekļa izmantošana CSDD braukšanas eksāmena laikā

Uzmanību! Tikai D(95) braukšanās eksāmenam!

Transp. līdz. piestādīšana Eur 65,- (bez PVN)