95. kods | Eksāmens

Lai iegūtu kategoriju ar 95 kodu ( C1[95],C[95],D1[95],D[95],CE[95] ), CSDD jānokārto:
1. Atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens CSN (35 jaut. – 3 kļūdas);
2. Atbilstošās kategorijas teor. eksāmens profesionālajos jautājumos (45 jaut. – 5 kļūdas);
3. Atbilstošās kategorijas profesionālais praktiskais eksāmens (ilgums 2 stundas).

Sagatavoties teorētiskajam eksāmenam profesionālajos jautājumos var patstāvīgi vai ar autoskolas KRASTS pasniedzēju palīdzību.

Nodarbību vieta: Gogoļa iela 11 (bezmaksas autostāvvieta tikai teorētisko nodarbību laikā, iebraukšana 30 min. pirms nodarbības sākuma!).
Iegūtais 95 kods tiks pievienots arī citām (nākamajām) jauniegūstamajām kategorijām.

Nepieciešamie dokumenti
СSDD cenrādis
Transportlīdzeklis CSDD eksāmenam

Dokumenti, kas nepieciešami eksāmena kārtošanai

 • Medicīniskā uzziņa* (pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit)
  *Med. uzziņa var būt elektroniskā veidā!
  ;
 • Pirmās palīdzības kursu apliecība (pakalpojums pieejams autoskolā, sk. šeit);
 • Kursu beigšanas dokuments (Apmācības karte) ;
 • Pase / Vadītāja apliecība.

 

СSDD cenrādis

 • Atbilstošas kategorijas teorētiskais eksāmens 12,63 €
 • Atbilstošas kategorijas teorētiskais eksāmens profesionālajos jautājumos 12,63 €
 • Atbilstošas kategorijas profesionālā braukšanas eksāmena pieņemšana 39,25 €
 • Vadītāja apliecība 22,05 €
 • Kravas automobiļa (kat. C 95) vai kravas automobiļa un piekabes (kat. CE 95) izmantošana profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanas vadīšanas eksāmenā:
          kategorija C(95) 67,24 €
          kategorija CE(95) 85,01 €
CSDD info: http://www.csdd.lv/lat/vad_kva/cenradis/

 

Transportlīdzekļa izmantošana CSDD braukšanas eksāmena laikā

Uzmanību! Tikai D(95) braukšanās eksāmenam!

Transp. līdz. piestādīšana Eur 65,- (bez PVN)